Súčasnosť

Po zmene vlády v roku 2010, ktorá nebola naklonená občianskym aktivitám sa EK chce znovu zapojiť do diania v našom meste a regióne,  predovšetkým v oblasti cestovného ruchu, leteckej dopravy a osloviť investorov v  spojení s týmito aktivitami.

Boli uskutočnené rokovania s predstaviteľmi Ministerstva dopravy,výstavby a regionálneho rozvoja SR  a Ministerstva obrany SR, od ktorých bola  získaná  plná podpora  pri  obnovení pravidelnej leteckej  dopravy na letisku  Sliač, ako aj k projektu Tatra Air Cargo.

Je pripravovaný  projekt s Univerzitou Mateja Bela a hotelovou švajčiarskou  federáciou pre vytvorenie pobočky švajčiarskej hotelovej školy vyššieho stupňa v Banskej Bystrici.

Obidva tieto projekty  plne korešpondujú s koncepciou rozvoja  regiónu, ktorý by sa mal do budúcna orientovať hlavne na rozvoj cestovného ruchu, služby a školstvo. Veríme, že s podporou všetkých členov, ako i zodpovedných orgánov budeme môcť v krátkom čase informovať o prvých krokoch podniknutých v týchto projektoch.

Čo sa týka kultúrno-spoločenských podujatí , po ostatnom ktoré sa konalo (2009)  vo Švajčiarsku na druhej najväčšej výstave v Payerne pri Ženeve, by sme chceli začať s prípravou  podobnej prezentačnej akcie v Bruseli.

Pripravujeme obnovenie stretnutí členov  v sídle klubu, aby komunikácia medzi členmi nebola len cez internet, pretože si myslíme, že pri týchto osobných stretnutiach sme dokázali rozvinúť viac aktivít a tým podporiť podnikateľské aktivity našich členov.