Projekty

Hlavnými projektmi sú :

  • Hotelová škola -  pobočka švajčiarskej hotelovej školy vyššieho stupňa, t.j. bakalárske štúdium v spolupráci s Univerzitou Mateja Bela, resp. slovensko -  švajčiarskym  združením pod vedením Doc. Patúša.
  • Obnovenie pravidelnej  leteckej  dopravy  a podpora charterovej dopravy na letisku Sliač v spolupráci s relevantnými ministerstvami.
  • Projekt Tatra Air Cargo  (bližšie informácie tu)
  • Gastronomický festival v Bruseli, v spolupráci so slovenským veľvyslanectvom.